Επιλογή Σελίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 40331/Δ1.13521 ΦΕΚ Β΄ 3520/19-09-2019 

Σύμφωνα με την Απόφαση 40331/Δ1.13521 ΦΕΚ Β΄ 3520/19-09-2019 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί του Επανακαθορισμού όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), από την 1η Οκτωβρίου 2019, οι φορείς υποδοχής πρακτικά ασκουμένων φοιτητών έχουν την υποχρέωση αναγγελίας της σύμβασης πρακτικής άσκησης.
Συγκεκριμένα ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που τοποθετείται ο πρακτικά ασκούμενος φοιτητής είναι υπόχρεος προς υποβολή του εντύπου Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών.

Παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο :

40331_d113521_2019_ypergasias_ΕΡΓΑΝΗ.pdf

 

ΟΔΗΓΙΕΣ για το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Παρακαλώ πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους :

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ E3.5

ΕΝΤΥΠΟ  Ε3.5_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ_Ε35_V1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

ΑΤΛΑΣ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Περιγραφή
Ο Άτλας αποτελεί μια νέα κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία στηρίζει την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Ελληνικών Aκαδημαϊκών Ιδρυμάτων μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου διασύνδεσης, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των εκπαιδευτικών αναγκών τους. Πιο συγκεκριμένα, διασύνδεει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα Ακαδημαϊκά ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μια ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες θα είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Ταυτόχρονα, προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας, βελτιώνοντας την πρόσβαση των φοιτητών σε αυτή.

 

Ποιους αφορά
Το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών – ΑΤΛΑΣ απευθύνεται σε:

 • Φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, ΜΚΟ κλπ) που μπορούν να παρέχουν θέσεις ΠΑ
 • Όργανα των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει το συντονισμό της ΠΑ
 • Φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν ΠΑ βάσει του προγράμματος σπουδών της σχολής τους
 • Άλλους χρήστες (Υπουργείο Παιδείας, Αρχή διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, κτλ.)

 

Στόχοι
Οι κυριότεροι στόχοι του συστήματος ΑΤΛΑΣ είναι:

 • Κατάρτιση Εθνικού Μητρώου Φορέων Παροχής Πρακτικής Άσκησης
 • Αύξηση της διαθεσιμότητας θέσεων πρακτικής άσκησης στους φοιτητές
 • Απλοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των ιδρυμάτων και των φορέων που προσφέρουν τις θέσεις πρακτικής άσκησης
 • Άμεση ενημέρωση των ιδρυμάτων για τις διαθέσιμες θέσεις
 • Περιορισμός της γραφειοκρατίας που συνοδεύει την εκτέλεση πρακτικής άσκησης
 • Δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων θέσεων ΠΑ
 • Άμεσος έλεγχος της ποιότητας κατάρτισης και των γνώσεων που αποκομίζουν οι φοιτητές μέσω αξιολόγησης
 • Εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, τόσο από την πλευρά των Ιδρυμάτων όσο και των φορέων υποδοχής των ασκούμενων φοιτητών.
 • Δυνατότητα δέσμευσης αυτών εκ μέρους των φοιτητών, μέσω του συστήματος
 • Παροχή πρόσβασης σε φορείς Πρακτικής Άσκησης που εδρεύουν εκτός Ελλάδας

 

Πρόσβαση – Εγγραφή χρηστών

 • Οι επιχειρήσεις, οργανισμοί και κάθε φορέας που διαθέτει θέσεις ΠΑ εγγράφεται στην υπηρεσία καταχωρώντας το προφίλ του, στοιχεία επικοινωνίας κλπ. και ενημερώνει για τις θέσεις που παρέχει.
 • Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και να αναζητήσουν από μόνοι τους θέσεις ΠΑ, χρησιμοποιώντας του κωδικούς, τους οποίους έχουν προμηθευτεί από τη γραμματεία του Τμήματός τους για να έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Εύδοξος.
 • Τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των Ιδρυμάτων δημιουργούν έναν κεντρικό λογαριασμό, μέσω των οποίων προδεσμεύουν θέσεις κατόπιν αιτήματος φοιτητών ή με αποφάσεις επιστημονικών υπευθύνων

 

Υλοποίηση και Χρηματοδότηση
Το έργο υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), φορέα του ΥΠΑΙΘΠΑ, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με πόρους της ΕΕ και της Ελλάδας.

 

ΑΤΛΑΣ

Το σύστημα ΑΛΤΑΣ είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση που ακολουθεί:

 

http://atlas.grnet.gr/