23/03/2020

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής_20/03/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2020

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

20/03/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2020

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :