07/05/2020

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δ.Π.Θ.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δ.Π.Θ.

Ημερομηνία:

 07/05/2020

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !