11/12/2020

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ – Αποδέσμευση πληρωμών για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος που υλοποίησαν Πρακτική Άσκηση του μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2020

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Πρόσκληση συμμετοχής των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στην πρακτική άσκηση

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ