11/02/2021

Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: