05/02/2021

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΙΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: