10/06/2021

Τμήμα ΓΦΠΠΧ: Εγκριτική Απόφαση ΠΑ 3ου κύκλου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: