07/06/2021

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: Αποδέσμευση πληρωμών έως τις 13/6/2021, για όσους φοιτητές ολοκλήρωσαν την πρακτική του α΄ κύκλου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: