Προσοχή! Συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εισόδου μέχρι την Δευτέρα 5/7/2021

Οι φοιτητές που ξεκίνησαν Πέμπτη 1/7/2021 Πρακτική Άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους μέχρι την Δευτέρα 5/7/2021, κάνοντας είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα της Πρακτικής στον κάτωθι σύνδεσμο:...

Πληροφορίες για το έντυπο Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης

Ανακοίνωση: Οι φοιτητές που ξεκίνησαν Πέμπτη 1/7/2021 την πρακτική τους άσκηση, να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν από τους φορείς υποδοχής το έντυπο Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης καθώς αποτελεί παραδοτέο τους για να πληρωθούν.Όσοι δεν το προσκομίσουν μαζί...