Ανακοίνωση: Το πρόβλημα που προέκυψε κεντρικά με τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου έχει αποκατασταθεί

Ανακοίνωση: Το πρόβλημα που προέκυψε κεντρικά με τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου έχει αποκατασταθεί. Μπορείτε να το συμπληρώσετε κάνοντας είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα...

Μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας από την Πρακτική Άσκηση στο Δ.Π.Θ.

Aγαπητοί/τές φοιτητές/τριες, όσοι έχετε συμμετάσχει στην «Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΔΠΘ» και θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας, μπορείτε να μας στείλετε ένα κείμενο (μέχρι 100 λέξεις) να το δημοσιεύσουμε.Τα κείμενά σας μπορείτε να τα στείλετε με...

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Οριστικά αποτελέσματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5033025″

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ