24/01/2022

Ανακοίνωση για θέση Πρακτικής Άσκησης

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: