22/01/2022

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Οριστικός πίνακας κατάταξης για την περίοδο 1/4/2022-31/5/2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: