14/02/2022

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Πρακτική Άσκηση προκριθέντων φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΔΠΘ Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ακ. έτος 2021-2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: