05/04/2022

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης: Οριστικά αποτελέσματα ακ. έτος 2021-2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: