19/04/2022

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης ακ. έτους 2021-2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: