17/06/2022

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Διαύγειες ακ. έτους 2021-2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: