01/06/2022

Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας: Διαύγεια για την περίοδο ΠΑ 1/7/2022-31/7/2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: