15/06/2022

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: Απογραφικά εισόδου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος που ξεκίνησαν σήμερα Πρακτική Άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως την Κυριακή19/6/2022 κάνοντας είσοδο στο:https://praktiki.rescom.duth.gr/