01/06/2022

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής: Διαύγεια περιόδου ΠΑ 15/6/2022-14/8/2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: