01/07/2022

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: Απογραφικά δελτία εξόδου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση στις 30/6/2022, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου έως την Τρίτη 5 Ιουλίου κάνοντας είσοδο στο https://praktiki.rescom.duth.gr/Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου είναι υποχρεωτική και απαιτείται για την αποδέσμευση των αμοιβών