Απογραφικά δελτία εξόδου

Οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών οι οποίοι ολοκλήρωσαν την πρακτικής τους άσκηση στις 30 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους έως και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου κάνοντας είσοδο στο https://praktiki.rescom.duth.gr/Σας...

Απογραφικά δελτία εξόδου

Οι φοιτητές του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την πρακτικής τους άσκηση στις 30 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους έως και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου κάνοντας είσοδο στο https://praktiki.rescom.duth.gr/Σας υπενθυμίζουμε...