01/11/2022

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Αποδέσμευση πληρωμών

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που υλοποίησαν πρακτική άσκηση κατά τις χρονικές περιόδους α) 01/07/2022-31/08/2022 και β0 01/07/2022-31/07/2022 και 01/09/2022-30/09/2022του ακαδ. έτους 2021-2022, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό στις 13 Νοεμβρίου 2022