19/12/2022

Π.Τ.Δ.Ε.: Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης ακ. έτους 2022-2023

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: