Π.Τ.Δ.Ε: Απογραφικά δελτία εξόδου

Οι φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που ολοκλήρωσαν 28/3/2023 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους μέχρι την Κυριακή 02/04/2023 κάνοντας είσοδο στο https://praktiki.rescom.duth.gr/...