15/03/2023

Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων: Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα κατάταξης ακ. έτους 2022-2023

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: