Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας: Προσωρινή κατάταξη φοιτητών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. για συμμετοχή στη χρηματοδοτούμενη Πρακτική Άσκηση, A΄Κύκλος, Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

https://helit.duth.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%91-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B4.-%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-2021-2022.pdf