Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ – Προσωρινή κατάταξη φοιτητών για εκπόνηση πρακτικής άσκησης (2019-2020)

Tμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Προσωρινή κατάταξη φοιτητών για εκπόνηση πρακτικής άσκησης (2019-2020)

 

Ημερομηνία:

 05/05/2020

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Συμπληρωματική Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ

Tμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Συμπληρωματική Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ

 

Ημερομηνία:

 05/05/2020

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !