Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας: Προσωρινή κατάταξη φοιτητών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. για συμμετοχή στη χρηματοδοτούμενη Πρακτική Άσκηση, A΄Κύκλος, Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022