Θέση Πρακτικής Άσκησης στο Αττικό Μετρό Α.Ε.

 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του  Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης μπορούμε να διαθέσουμε, μέσω ΑΤΛΑΣ 1 Θέση  πρακτικής άσκησης στη Θεσσαλονίκη, χωρίς χρονικό προσδιορισμό. Επικοινωνήστε μαζί μου για τον καθορισμό των λεπτομερειών της διαδικασίας.

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 191-193
115 25 Αθήνα
Ελλάδα

Απ’ευθείας γραμμή: (+30)210679 2194
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30)210679 2399
Φαξ: (+30)210679 2336
e-mail:kbakou@ametro.gr

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας: Ανακοίνωση έναρξης υποβολής συμπληρωματικών αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ» με κωδ. ΟΠΣ 5033025 για την περίοδο 1/7/2022 έως 31/7/2022