Γραφείο Πρακτικής Άσκησης – Ανακοίνωση

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Ανακοίνωση: Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020 καθορίζεται η αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών.

 

 

   Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείαςαπό τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έχουν ισχύ για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

 

Ημερομηνία:

 09/11/2020

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !

Κοινή Υπουργική Απόφαση – Πρακτική Άσκηση

Κοινή Υπουργική Απόφαση –  Πρακτική Άσκηση

Σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4829/2.11.2020 και ισχύει από σήμερα, ορίζεται ότι η Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές των ΑΕΙ διεξάγεται σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν για τους φορείς υποδοχής.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

 

Ημερομηνία:

 03/11/2020

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : Αποστολή απογραφικών δελτίων εξόδου προς συμπλήρωση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης : Σας ενημερώνουμε πως έχει γίνει η αποστολή των απογραφικών δελτίων εξόδου προς όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές των τμημάτων που η πρακτική τους άσκηση λήγει στις 31/08/2020.

Ημερομηνία:

 31/08/2020

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !

ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – (01/07/2020 – 31/08/2020)

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

                                 

  ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ [01/07/2020 – 31/08/2020]

               Παρακαλώ ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους :

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ – Παράταση αναστολής Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΠΘ

Παράταση αναστολής Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Ημερομηνία  –  25/04/2020

 

 

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !