ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : Αποστολή απογραφικών δελτίων εξόδου προς συμπλήρωση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης : Σας ενημερώνουμε πως έχει γίνει η αποστολή των απογραφικών δελτίων εξόδου προς όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές των τμημάτων που η πρακτική τους άσκηση λήγει στις 31/08/2020.

Ημερομηνία:

 31/08/2020

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !

ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – (01/07/2020 – 31/08/2020)

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

                                 

  ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ [01/07/2020 – 31/08/2020]

               Παρακαλώ ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους :

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ – Παράταση αναστολής Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΠΘ

Παράταση αναστολής Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Ημερομηνία  –  25/04/2020

 

 

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ – ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΠΘ

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Ημερομηνία  –  15/04/2020

 

 

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!!

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !

 

 

Ημερομηνία:

 11/03/2020

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ συνεχίστε με τον διαθέσιμο σύνδεσμο :

 

 

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !