Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ – Παράταση αναστολής Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΠΘ

Παράταση αναστολής Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Ημερομηνία  –  25/04/2020

 

 

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ – ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΠΘ

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Ημερομηνία  –  15/04/2020

 

 

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!!

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !

 

 

Ημερομηνία:

 11/03/2020

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ συνεχίστε με τον διαθέσιμο σύνδεσμο :

 

 

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακαλώ για να μπορέσετε να δείτε το συνημμένο αρχείο συνηχείστε στον παρακάτω σύνδεσμο
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !

Παρουσίαση Ημερίδας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Παρουσίαση Ημερίδας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !