Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Πίνακας επιλεγέντων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Περιόδου Ιουλίου- Αυγούστου 2022 (Οριστικά Αποτελέσματα)

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Πίνακας επιλεγέντων υποψηφίων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Περιόδου Ιουλίου- Αυγούστου 2022 του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ (Προσωρινά Αποτελέσματα)

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές που υλοποίησαν πρακτική άσκηση την χρονική περίοδο Ιούλιου-Αυγούστου του ακαδ. έτους 2020-2021, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό στις 27 Δεκεμβρίου 2021