Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας: απογραφικά δελτία εξόδου

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση τους 15/4/2021 να εισέλθουν στο ΠΣ praktiki.rescom.duth.gr και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου σε διάστημα 5 ημερών.

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας: Απογραφικά δελτία εισόδου

Οι φοιτητές που ξεκίνησαν πρακτική άσκηση στις 15/3, πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους μέσα σε 5 ημέρες κάνοντας είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα: https://praktiki.rescom.duth.gr/