Τμημα Κοινωνικης Πολιτικης (ΠΠΣ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΔημοκρίτειουΠανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξηςυποβολής των αιτήσεων για 25 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος2023-2024.Η περίοδος εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε έναν κύκλο κατάτην χρονική περίοδο 1/3/2024 έως 30/4/2024 σε...

Ενημερωτική Συνάντηση για την διαδικασία υλοποίησης πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2023-2024

Συνάντηση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για τη διαδικασία αιτήσεων εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2023-2024 στην αίθουσα Β ΠΡΟΚΑΤ του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ την Τρίτη...

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στην μη Κερδοσκοπική εταιρία “ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ”

Η μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ" ανακοινώνει την δυνατότητα υλοποίησης πρακτικής άσκησης -στο πλαίσιο των κοινωφελών προγραμμάτων της- φοιτητών/τριών των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η έδρα του...

Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές των Τμημάτων 1) Ιστορίας και Εθνολογίας α΄ κύκλος 2) Ελληνικής Φιλολογίας α΄ κύκλος 3) Κοινωνικής Εργασίας και 4) Κοινωνικής Πολιτικής θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους από την πρακτική άσκηση στις 13/7/2023 στον τραπεζικό τους...

Απογραφικά δελτία εξόδου

Οι φοιτητές/τριες Τμημάτων: 1) Κοινωνικής Εργασίας 2) Κοινωνικής Πολιτικής 3) Ιστορίας & Εθνολογίας και 4) Ελληνικής Φιλολογίας που ολοκλήρωσαν 31/5/2023 την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου τους μέχρι τη Δευτέρα...

Απογραφικά δελτία εισόδου

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων 1) Κοινωνικής Εργασίας 2) Κοινωνικής Πολιτικής και 3) Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που ξεκίνησαν πρακτική άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους μέχρι την Παρασκευή 07/04/2023 κάνοντας είσοδο...