Τμημα Πολιτικης Επιστημης (ΠΠΣ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: Απογραφικά δελτία εισόδου

Οι φοιτητές/τριες που ξεκίνησαν σήμερα πρακτική άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως την Τρίτη 5 Απριλίου, κάνοντας είσοδο στο...

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: Συμπληρωματική Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ» με κωδ. ΟΠΣ 5033025 για την περίοδο 1/5/2022-30/6/2022

Συμπληρωματική-Ανακοίνωση-συμμετοχής-Πρακτική-άσκηση_03.2022Λήψη

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: απογραφικά δελτία εισόδου

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 3ου κύκλου που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση τους 1/5/2021 να εισέλθουν στο ΠΣ praktiki.rescom.duth.gr και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου σε διάστημα 7...

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: απογραφικά δελτία εξόδου

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 2ου κύκλου που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση τους 30/4/2021 να εισέλθουν στο ΠΣ praktiki.rescom.duth.gr και να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξόδου σε διάστημα 7...