ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: praktiki@duth.gr

 

 

To Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Δ.Π.Θ. λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Σκοπός του Γραφείου είναι ο Συντονισμός και η Οργάνωση σε Κεντρικό Επίπεδο της πράξης “Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του ΔΠΘ” που υλοποιείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

 

YOUR EUROPE

Βοήθεια και συμβουλές προς τους πολίτες της ΕΕ και τις οικογένειές τους

ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΠΘ

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
Σπυριδοπούλου Έλενα
Τηλέφωνο: 2531039143 (εσωτ. 74143)
e-mail: espyrido@phyed.duth.gr

ΑΤΛΑΣ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:
Εμμανουηλίδου Μαρία

Τηλέφωνο: 2531039321 (εσωτ. 74321)
e-mail: maemman@affil.duth.gr