ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

προστασια προσωπικων δεδομενων

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Με την αριθμ. 33/16/4-7-2019 απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. εγκρίθηκαν τα κείμενα και οι ενέργειες δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. που αφορούν στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει πλέον ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Για Την Προστασία Των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία των φοιτητών, των εργαζομένων, των συνεργατών και όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

Δήμητρα Τσιμπιρίδου

Στοιχεία Επικοινωνίας
dpo@duth.gr
✆ 25310 39271
Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή

Δέσμευση του Πανεπιστημίου για τον ΓΚΠΔ

Ενημέρωση για τον Κανονισμό

Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων

Φόρμα Υποβολής Αιτήματος από το Υποκείμενο των Δεδομένων

Νόμος 4624/2019 για τα Προσωπικά Δεδομένα