Επιλογή Σελίδας

Επικοινωνία

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: praktiki@duth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Υφαντίδου Γεωργία, Επ. Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Τηλέφωνο: 2531039709 (εσωτ. 74709)
e-mail: gifantid@phyed.duth.gr

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:
Σπυριδοπούλου Έλενα
Τηλέφωνο: 2531039143 (εσωτ. 74143)
e-mail: espyrido@phyed.duth.gr

 

ΑΤΛΑΣ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:
Εμμανουηλίδου Μαρία 

Τηλέφωνο: 2531039321 (εσωτ. 74321)
e-mail: maemman@affil.duth.gr