Επιλογή Σελίδας

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDBR).

  Με την αριθμ. 33/16/4-7-2019 απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. εγκρίθηκαν τα κείμενα και οι ενέργειες δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. που αφορούν στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει πλέον ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Για Την Προστασία Των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία των φοιτητών, των εργαζομένων, των συνεργατών και όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

 

 

 

Δήμητρα Τσιμπιρίδου

Τηλέφωνo
25310 39271

Email

dpo@duth.gr

Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή