24/03/2022

Θέση Πρακτικής Άσκησης στο κέντρο Σποροπαραγωγής Ν. ΖΟΥΛΙΑΜΗΣ Ι.Κ.Ε.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Σας πληροφορούμε οτι ενδιαφερόμαστε για κάποιον φοιτητή που θέλει να κάνει πρακτική άσκηση.

Η εταιρεία μας ασχολείται με την σποροπαραγωγή.

Σποροπαράγουμε σιτηρά, ψυχανθή και υβρίδια αραβοσίτου.

Η σποροπαραγώγη διενεργείται κυρίως στη βόρεια Ελλάδα,αλλά και εκτός Ελλάδος.

Πολύ πιθανόν  ο εν λόγω φοιτητής θα πρέπει να μετακινείται εκτός νομού και εκτός χώρας εφ’όσον το επιθυμεί.

Απαραίτητη προυπόθεση ο εμβολιασμός COVID 19.

Για το κέντρο σποροπαραγωγής


Νικόλαος Ζουλιάμης