03/05/2022

Θέση Πρακτικής Άσκησης

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

ΤΙΤΛΟΣ: Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πληροφορική

Ψάχνουμε ένα δυναμικό άτομο με τεχνικό υπόβαθρο και καλά ανεπτυγμένες προγραμματιστικές δεξιότητες, κίνητρα και υψηλό επίπεδο αφοσίωσης. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα εργαστεί πάνω στην αρχιτεκτονική ενός καινοτόμου προϊόντος που είναι σχετικό με τους τομείς των έξυπνων πόλεων. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα αντιμετωπίσει καινοτόμα έργα και θα γνωρίσει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για έξυπνες πόλεις και βιώσιμη κινητικότητα.

Τι χρειάζεται να γίνει;

• Καταγραφή APIs του λογισμικού της εταιρείας (www.transitool.com)

• Δημιουργία πρότυπων κλήσεων APIs χρησιμοποιώντας το Postman

• Καταγραφή I/O APIs σε formal documentation

• Καταγραφή λειτουργίας της πλατφόρμας (με βάση συστήματος internal documentation της εταιρείας)

• Καταγραφή λειτουργίας των APIs σε external documentation platform (e.g., ReDoc ή Swagger)

Τι είναι τέλειο για τη θέση;

Βασικά Προσόντα:

• Σπουδές στον τομέα της Πληροφορικής, Μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου.

• Γνώση Python

• Συνεργατική νοοτροπία

Η θέση έχει δημοσιευτεί και στον ΑΤΛΑ με κωδικό group 227672 στις 15/04/2022 όπου μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.