10/11/2022

Θέσεις πρακτικής άσκησης στην SEEMS IKE

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Η SEEMS IKE αναζητά δύο (2) άτομα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για πρακτική άσκηση.

Οι ασκούμενοι θα εργαστούν με την αντίστοιχη ομάδα σε έργα έρευνας και ανάπτυξης. Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

 • Σύνταξη καθαρού, αποτελεσματικού και επαναχρησιμοποιήσιμου κώδικα και βιβλιοθηκών
 • Συνεργασία με έμπειρους προγραμματιστές
 • Συμμετοχή σε επίλυση προβλημάτων
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις 
 • Συμμετοχή σε διεξαγωγή έρευνας, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων
 • Επικοινωνία με τα άλλα μέλη της ομάδας

Προσφέρεται ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με σκοπό την εκπαίδευση στην πράξη και την επαγγελματική εξέλιξη.

——

Η SEEMS IKE αναζητά ένα (1) άτομο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για πρακτική άσκηση.

Η πρακτική άσκηση αφορά στην συνεργασία με την αντίστοιχη ομάδα σε έργο έρευνας και ανάπτυξης με αντικείμενο την Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity). Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Σύνταξη καθαρού, αποτελεσματικού και επαναχρησιμοποιήσιμου κώδικα και βιβλιοθηκών
 • Συνεργασία με έμπειρους προγραμματιστές
 • Συμμετοχή σε επίλυση προβλημάτων
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις 
 • Συμμετοχή σε διεξαγωγή έρευνας, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων
 • Επικοινωνία με τα άλλα μέλη της ομάδας

Προσφέρεται ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με σκοπό την εκπαίδευση στην πράξη και την επαγγελματική εξέλιξη.