13/01/2023

Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία TELCOSERV A.E

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει: