08/02/2023

Θέση Αρχιτέκτονα για Πρακτική Άσκηση στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Ο ασκούμενος “Αρχιτέκτονας” μπορεί να απασχοληθεί, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τα προσόντά του, στα παρακάτω καθήκοντα:

– Μουσειογραφικό σχεδιασμό εκθέσεων.

– Σχεδιαστική καταγραφή και αποτύπωση του εκθεσιακού εξοπλισμού του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

– Συμβολή σε διοικητικά -μουσειακά ζητήματα, όπως σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών στους εκθεσιακούς και αποθηκευτικούς χώρους του Μουσείου κ.ά.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα προσδιοριστεί στην τελική σύμβαση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου.

Το Μουσείο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας (Βασιλίσσης Σοφίας 22), πολύ κοντά στο σταθμό του μετρό “Ευαγγελισμός”. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου στο e-mail: sbakogianni@culture.gr.