12/02/2024

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην ΑΜΚΕ Περιοδεύον Εργαστήριο για τις Παραδοσιακές Τεχνικές Δόμησης-“ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ” (3 θέσεις)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Το Μπουλούκι είναι μία διεπιστημονική συλλογικότητα που ασχολείται με τη μελέτη των παραδοσιακών υλικών και τεχνικών δόμησης.
Στόχος της ομάδας είναι να εντοπίσει και να καταγράψει τη γνώση των κοινοτήτων, των ομάδων ή και των μεμονωμένων ατόμων σχετικά με τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης και τα υλικά, να μελετήσει και να αναδείξει τη γνώση αυτή μέσω εργαστηρίων και ολοκληρωμένων κατασκευαστικών έργων που οργανώνονται σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες. Στις εργασίες της ομάδας συγκαταλέγονται η διεξαγωγή έρευνας, η διοργάνωση εργαστηρίων, συμποσίων και εν γένει πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων, καθώς και η υλοποίηση κατασκευαστικών έργων σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και τους εμπλεκόμενους φορείς.
Από τον Μάιο του 2018, το Μπουλούκι δραστηριοποιείται ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.

Για να δείτε τις προσφερόμενες θέσεις πατήστε εδώ