03/04/2024

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τις εναπομένουσες θέσεις του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος για τη συμμετοχή στην Πράξη«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Δ.Π.Θ. ανακοινώνει:

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για έξι (6) εναπομένουσες θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» και κωδ. ΟΠΣ 6004524

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 5/4/2024 έως 14/4/2024 και ώρα 23:59

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.