Τμήματα

Κατάλογος τμημάτων και φορέων

Κατάλογος των τμημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης. Επιλέξτε ένα από τα τμήματα που ακολουθούν για δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συνεργαζόμενους φορείς και να υποβάλεται αίτηση πρακτικής άσκησης.

Ιδρυματικά Υπεύθυνη:

Γαβριηλίδου Ζωή
Καθηγήτρια Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.

Τμήματα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Web Site
http://eled.duth.gr/

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Θεοδώρου Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας
email: dtheod@eled.duth.gr(link sends e-mail)
Τηλ.: 2551030072

Αίτηση
Συμπληρώστε την αίτηση για Πρακτική Άσκηση online.

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Web Site
http://www.agro.duth.gr/

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας
email: alexopo@agro.duth.gr(link sends e-mail)
Τηλ.: 2552041169

Αίτηση
Συμπληρώστε την αίτηση για Πρακτική Άσκηση online.

 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Web Site
http://arch.duth.gr/

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Βουτετάκη Μαρία Στυλιανή, Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας
email: mvouteta@arch.duth.gr
Τηλ.: 2541079351( Γούναρη Ελένη)

Αίτηση
Συμπληρώστε την αίτηση για Πρακτική Άσκηση online.

 

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Web Site
http://www.bscc.duth.gr/

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Σαλακίδης Γεώργιος, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας
email: gsalakid@bscc.duth.gr
Τηλ.: 2531039453

Αίτηση
Συμπληρώστε την αίτηση για Πρακτική Άσκηση online.

Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Web Site
http://www.fmenr.duth.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γαρύφαλλος Αραμπατζής, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας
email: garamp@fmenr.duth.gr(link sends e-mail)
Τηλ.: 2552041158

Αίτηση
Συμπληρώστε την αίτηση για Πρακτική Άσκηση online.

 

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Web Site
http://helit.duth.gr/

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Κορρέ Ειρήνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας
email: ikorre@helit.duth.gr(link sends e-mail)
Τηλ.: 2531039926

Αιτήσεις έως 6/10/2019 για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Αίτηση
Συμπληρώστε την αίτηση για Πρακτική Άσκηση online.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

Web Site
http://www.phyed.duth.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Υφαντίδου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας
email: gifantid@phyed.duth.gr
Τηλ.: 2531039709

Αίτηση
Συμπληρώστε την αίτηση για Πρακτική Άσκηση online.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Web Site
http://www.ee.duth.gr/

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Καρναβάς Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας
email: karnavas@ee.duth.gr
Τηλ.: 2541079509

Αίτηση
Συμπληρώστε την αίτηση για Πρακτική Άσκηση online.

 

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Web Site
http://www.he.duth.gr/

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Στρατηγόπουλος Δημοσθένης, Επίκουρος Καθηγητής

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
email:dstratig@he.duth.gr 
Τηλ.: 2531039467

 

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών
1. Μέσος όρος της βαθμολογίας μέχρι τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης
2. Εξάμηνο σπουδών που διανύουν (προτεραιότητα στους φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων)

 

Αίτηση
Συμπληρώστε την αίτηση για Πρακτική Άσκηση online.

 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Web Site
https://www.sw.duth.gr/el/

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Χαράλαμπος Τσαϊρίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας
email: xtsairid@sw.duth.gr
Τηλ.: 2531039441

Αίτηση
Συμπληρώστε την αίτηση για Πρακτική Άσκηση online.

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Web Site
https://www.sp.duth.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Νικόλαος Κουλούρης, Επίκουρος Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας
email: nkoulour@sp.duth.gr
Τηλ.: 2531039435

Αίτηση
Συμπληρώστε την αίτηση για Πρακτική Άσκηση online.

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Web Site
https://www.polsci.duth.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Βασίλειος Γραμματίκας, Επίκουρος Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας
email: bgramm@polsci.duth.gr
Τηλ.: 2531039425

Αίτηση
Συμπληρώστε την αίτηση για Πρακτική Άσκηση online.

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Web Site
http://www.pme.duth.gr/

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Βλαχοστέργιος Ζήνων, Επίκουρος Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας
email:zvlachos@pme.duth.gr(link sends e-mail)
Τηλ.: 2541079362

Αίτηση
Συμπληρώστε την αίτηση για Πρακτική Άσκηση online.

 

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Web Site
http://www.env.duth.gr/

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Σταματελάτου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας
email: astamat@env.duth.gr(link sends e-mail)
Τηλ.: 2541079315

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών
1. Μέσος όρος της βαθμολογίας μέχρι τη στιγμή κατάθεσης της αίτησης
2. Έτος φοίτησης (προτεραιότητα στους φοιτητές 4ου έτους)

Αίτηση
Συμπληρώστε την αίτηση για Πρακτική Άσκηση online.

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής

Web Site
http://mbg.duth.gr/

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Αικατερίνη Παλαιολόγου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας
email: apalaio@mbg.duth.gr(link sends e-mail)
Τηλ.: 2551030664

Αίτηση
Συμπληρώστε την αίτηση για Πρακτική Άσκηση online.

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών
1. Αριθμός μαθημάτων που έχουν εξετασθεί επιτυχώς (βαρύτητα 50%)
2. Μέσος όρος βαθμολογίας (βαρύτητα 40%)
3. Εξάμηνο σπουδών (προτεραιότητα στο μεγαλύτερο εξάμηνο) (βαρύτητα 10%)
και εφόσον κρίνεται απαραίτητο από το Τμήμα θα πραγματοποιείται συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Web Site
http://www.econ.duth.gr/

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Θωμάς Πουφινάς,  Επίκουρος Καθηγητής
Στοιχεία Επικοινωνίας
email: tpoufina@econ.duth.gr(link sends e-mail)
Τηλ.: 25310 39568

Αίτηση
Συμπληρώστε την αίτηση για Πρακτική Άσκηση online.

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών
1. Οι υποψήφιοι να βρίσκονται στο 3ο ή 4ο έτος σπουδών του Τμήματος
2. Να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το 75% του συνόλου των μαθημάτων που αντιστοιχούν έως το Ε' και Ζ' εξάμηνο για το 3ο και 4ο έτος σπουδών αντίστοιχα.
3. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους μέχρι τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης.

online.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Web Site
http://www.civil.duth.gr/

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Αλέξανδρος Κοκκάλης, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας
email: akokkal@civil.duth.gr(link sends e-mail)
Τηλ.: 2541079641

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών
1. Μέσος όρος της βαθμολογίας μέχρι τη στιγμή κατάθεσης της αίτησης

Αίτηση
Συμπληρώστε την αίτηση για Πρακτική Άσκηση online.