Επικοινωνία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
Σπυριδοπούλου Έλενα
Τηλέφωνο: 2531039143 (εσωτ. 74143)
e-mail: espyrido@phyed.duth.gr

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ:
Σμυλανάκης Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2531039098 (εσωτ. 74098)
e-mail: ismylana@affil.duth.gr

ΑΤΛΑΣ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:
Εμμανουηλίδου Μαρία 

Τηλέφωνο: 2531039321 (εσωτ. 74321)
e-mail: maemman@affil.duth.gr