Επικοινωνία

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: praktiki@duth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
Σπυριδοπούλου Έλενα
Τηλέφωνο: 2531039143 (εσωτ. 74143)
e-mail: espyrido@phyed.duth.gr

ΑΤΛΑΣ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:
Εμμανουηλίδου Μαρία 

Τηλέφωνο: 2531039321 (εσωτ. 74321)
e-mail: maemman@affil.duth.gr