ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός

To Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Δ.Π.Θ. λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Σκοπός του Γραφείου είναι ο Συντονισμός και η Οργάνωση σε Κεντρικό Επίπεδο των παρακάτω Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης που υλοποιούνται στο Δ.Π.Θ.:

Στόχος της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των εν λόγω Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) είναι:

  • η ποιοτική αναβάθμιση των ήδη θεσμοθετημένων προγραμμάτων ΠΑ, προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου
  • η ουσιαστικότερη αφομοίωση της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής γνώσης
  • η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου
  • η ομαλότερη μετάβασή των φοιτητών από τον ακαδημαϊκό χώρο στο χώρο παραγωγής των επιχειρήσεων και των οργανισμών, με την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αλλά και δημιουργίας σχέσεων με το χώρο εργασίας