Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2019-2020 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΘ

Tμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2019-2020
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΘ

 

Ημερομηνία:

 08/05/2020

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Συμπληρωματική Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ

Tμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Συμπληρωματική Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ

 

Ημερομηνία:

 05/05/2020

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών_Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ των φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ

Tμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ των φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ

Ημερομηνία:

 08/04/2020

Παρακαλώ πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έτοιμοι να ρωτήσετε κάτι ;

Επικοινωνήστε μαζί μας !