Ανακοινωσεις ανα Τμημα (ΠΠΣ)

Όλες οι ανακοινώσεις του γραφείου πρακτικής άσκησης του Δ.Π.Θ. για προπτυχιακούς φοιτητές χωρισμένες ανά τμήμα

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524.

Σήμερα 17/04/2024, στην Ξάνθη, έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 02/04/2023 έως 08/04/2024, όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 18/17-04-2024...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Σήμερα, 17.04.2024, στην Κομοτηνή έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα  05.04.2024 έως 11.04.2024, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 165 της 16.04.2024 συνεδρίασή της αποφάσισε να εγκρίνει τα οριστικά αποτελέσματα και...

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Σήμερα, 15/04/2024, στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης συνήλθε η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αποφάσισε να καταρτίσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524.

Σήμερα 09-04-2024, στην Ορεστιάδα έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 20/03/2024 έως 27/03/2024, όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 16/09-04-2024...

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης” με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Τη Δευτέρα 08/04/2024, στην Ξάνθη συνήλθε η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης που ορίστηκε από την υπ’ αριθ. 4 Συνέλευση του Τμήματος στις 20-11-2023 και αποφάσισε να ανακοινώσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης. Το διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίστηκε από 09 έως 15...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ για την συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Σήμερα, 5/4/2024, στην Ορεστιάδα έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 18/03/2024 έως 22/03/2024, όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 22 3/4/2024...

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για 6 εναπομένουσες θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου...

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης” με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Σήμερα 03.04.2024, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, αποφάσισε να ανακοινώσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης. Το διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίστηκε από 05.04.2024 έως 11.04.2024 Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο...

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΔΠΘ για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 6004524

Σήμερα, 4/4/2024, στην Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αποφάσισε να ανακοινώσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Το διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 5 έως 11 Απριλίου 2024.Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο της...

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην εταιρία ARIVIA ΑΒΕΕ

Η εταιρία ARIVIA ΑΒΕΕ προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές/ριες της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Η εταιρία έχει αναρτήσει θέσεις για υλοποίηση πρακτικής άσκησης στην Δράμα και στην Θεσσαλονική -αντίστοιχα- στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ:...