Ανακοινωσεις ανα Τμημα (ΠΠΣ)

Όλες οι ανακοινώσεις του γραφείου πρακτικής άσκησης του Δ.Π.Θ. για προπτυχιακούς φοιτητές χωρισμένες ανά τμήμα

Αποδέσμευση πληρωμών Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής για το χρονικό διάστημα 01.03.2024_30.04.2024

Οι φοιτητές/ριες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ που υλοποίησαν την πρακτική τους κατά το χρονικό διάστημα 01.03.2024-30.04.2024, θα λάβουν τα ποσά της αμοιβής τους στις 27/7/2024 στον τραπεζικό τους...

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην εταιρία THREENITAS

Ανακοινώνεται η δυνατότητα υλοποίησης πρακτικής άσκησης στην εταιρία με την επωνυμία «THREENITAS», η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης, σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών (mobile & web).  Κατά την...

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας του Δ.Π.Θ. για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ 6004524 (Β΄΄ κύκλος)

Η Συνέλευση του Τμήματος στην υπ' αριθ. 5 συνεδρίασή της στις 02/07/2024 , έπειτα από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα από 25/06/2024 έως 01/07/2024, όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης και...

Ανακοίνωση σχετικά με τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου των φοιτητών/τριών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση στις 01/07/2024

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση την 1η Ιουλίου 2024, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως και την Παρασκευή 05/07/2024 κάνοντας είσοδο...

Ανακοίνωση σχετικά με τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου των φοιτητών/τριών του Τμήματος Χημείας που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση στις 01/07/2024 

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Χημείας που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση την 1η Ιουλίου 2024, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως και την Παρασκευή 05/07/2024 κάνοντας είσοδο στο...

Ανακοίνωση σχετικά με τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου των φοιτητών/τριών του Τμήματος Φυσικής που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση στις 01/07/2024

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Φυσικής που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση την 1η Ιουλίου 2024, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως και την Παρασκευή 05/07/2024 κάνοντας είσοδο στο...

Ανακοίνωση σχετικά με τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου των φοιτητών/τριών του Τμήματος Πληροφορικής που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση στις 01/07/2024

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Πληροφορικής που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση την 1η Ιουλίου 2024, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως και την Παρασκευή 05/07/2024 κάνοντας είσοδο στο...

Ανακοίνωση σχετικά με τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου των φοιτητών/τριών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση στις 01/07/2024

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση την 1η Ιουλίου 2024, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως και την Παρασκευή 05/07/2024 κάνοντας είσοδο στο...

Ανακοίνωση σχετικά με τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση στις 01/07/2024

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση την 1η Ιουλίου 2024, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως και την Παρασκευή 05/07/2024 κάνοντας είσοδο στο...

Ανακοίνωση σχετικά με τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου των φοιτητών/τριών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος που ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση στις 01/07/2024

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση την 1η Ιουλίου 2024, θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου τους έως και την Παρασκευή 05/07/2024 κάνοντας είσοδο στο...