Ανακοινωσεις ανα Τμημα (ΠΠΣ)

Όλες οι ανακοινώσεις του γραφείου πρακτικής άσκησης του Δ.Π.Θ. για προπτυχιακούς φοιτητές χωρισμένες ανά τμήμα

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ 5184450

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ανακοινώνει την διαδικασία έναρξης υποβολής αιτήσεων για εκατό (100) θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους: α) κατά την χρονική περίοδο από...

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450

Το Τμήμα Eλληνικής Φιλολογίας ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για 25 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.Η περίοδος εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε δυο κύκλους κατά την χρονική περίοδο Α: 1/3/2024 έως 31/3/2024...

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΔημοκρίτειουΠανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξηςυποβολής των αιτήσεων για 25 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος2023-2024.Η περίοδος εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε έναν κύκλο κατάτην χρονική περίοδο 1/3/2024 έως 30/4/2024 σε...

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ. ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για 70 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η περίοδος εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε δίμηνο κύκλο κατά την χρονική περίοδο από...

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για 100 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι περίοδοι εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ορίζονται σε πέντε κύκλους. ...

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για 26 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι περίοδοι εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζονται σε δυο κύκλους, Α:...

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ έπειτα από την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών/τριών, αποφάσισε να ανακοινώσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης.Το διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 20-11-2023 έως 24-11-2023.Οι ενστάσεις...

Ενημερωτική Συνάντηση για την διαδικασία υλοποίησης πρακτικής άσκησης ακαδ. έτους 2023-2024

Συνάντηση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για τη διαδικασία αιτήσεων εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2023-2024 στην αίθουσα Β ΠΡΟΚΑΤ του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ την Τρίτη...

ΤΕΦΑΑ: Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΔΠΘ” με κώδ. ΟΠΣ5184450 για το ακαδ. έτος 2023-2024

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για 300 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του...

Αποδέσμευση πληρωμών

Οι φοιτητές των Τμημάτων: 1. Μηχανικών Περιβάλλοντος (1/7/23-31/8/23) 2. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού γ΄ κύκλου (1/7/23-31/8/23) 3. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής α΄, β΄ και γ΄ κύκλου 4. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης β΄ κύκλου (1/7/23-31/8/23) 5....